تاریخچه جذام -خرین‌ یكشنبه‌ ماه‌ ژانویه‌ هر سال‌ میلادی، “روز جهانی‌ كمك‌ به‌ بیماران‌ جذامی”‌ نامیده شده است که امسال مصادف بود با 25 ژانویه 2009 (6 بهمن 1387).

در بین‌ بیماری‌های‌ باستانی‌، یكی‌ از قدیمی‌ترین‌ و معروف ترین‌ آنها، بیماری‌ جذام‌ است‌ كه‌ عامه‌ مردم‌ ایران‌ به‌ آن‌ «خوره‌» می‌گویند.
منشا این‌ بیماری‌ را می‌توان‌ با پیدایش‌ انسان‌های‌ اولیه‌ هم‌ زمان‌ دانست‌. به‌ دشواری‌ می‌توان‌ مبدا بیماری‌ جذام‌ را مشخص كرد. چینی‌ها از 500 سال‌ قبل‌ از میلاد مسیح‌ این‌ بیماری‌ را می‌شناختند. این‌ بیماری‌ 1350سال‌ قبل‌ از میلاد مسیح‌ شرح‌ داده‌ شده كه‌ قدیمی‌ترین‌ توصیف‌ این‌ بیماری‌ به‌ شمار می‌رود.

جذام‌ اولین‌ بیماری‌ عفونی‌ بشر است‌ و جالب‌ اینكه‌ آثار این‌ بیماری‌ در اجساد مومیایی‌ مشاهده گردیده‌ و در كتاب‌ انجیل‌ نیز به‌ این‌ بیماری‌ اشاره‌ شده‌ است‌.
علت‌ گسترش‌ چشمگیر بیماری‌ جذام‌ در اروپا طی‌ قرون‌ وسطی‌، جنگ‌های‌ صلیبی‌ بوده‌ و قرن‌ 13 میلادی‌ نقطه‌ اوج‌ كشتار این‌ بیماری‌ بود و در قرن‌ شانزدهم‌، جذام‌ به‌ طور كل‌ از فهرست‌ بیماری‌های‌ مزمن‌ اروپای‌ مركزی‌ حذف‌ شد. هر ساله‌ 500 هزار نفر، به‌ این‌ بیماری‌ خطرناك‌ مبتلا می‌شوند.

سال‌ 1874 هانس‌، پزشك‌ نروژی‌ 9 سال‌ قبل‌ از اینكه‌ رابرت‌ كخ‌، باسیل‌ سل‌ را كشف‌ كند، عامل‌ بیماری‌ جذام‌ را در ضایعات‌ برآمده‌ ی بدن‌ یك‌ بیمار جذابی‌ یافته و این‌ باكتری‌ را به‌ عنوان‌ نخستین‌ باكتری‌ آسیب‌رسان‌ در تاریخ‌ علم‌ پزشكی‌ شرح‌ داد. علی رغم‌ مخالفت‌های‌ بسیار، هانس‌ ثابت‌ كرد كه‌ این‌ بیماری‌ مسری‌ است‌، اگر چه‌ صفات‌ مشخص و شباهت‌ آن‌ به‌ باسیل‌ سل‌ تا چندین‌ سال‌ بعد ناشناخته‌ باقی‌ ماند.

52 سال‌ پیش‌ وكیل‌ و فیلسوف‌ فرانسوی‌، رائول‌ فولبریو، آخرین‌ یكشنبه‌ ماه‌ ژانویه‌ هر سال‌ را، “روز جهانی‌ كمك‌ به‌ بیماران‌ جذامی”‌ نامید. در آن‌ زمان‌ در سراسر جهان‌، تقریبا 15 میلیون‌ نفر به‌ این‌ بیماری‌ مبتلا بودند. در حالی‌ كه‌ امروزه‌، این‌ رقم‌ به‌ دو میلیون‌ نفر كاهش‌ یافته،‌ اما هنوز این‌ بیماری‌ ریشه‌كن‌ نشده‌ است‌.
بیماری‌ جذام‌، اغلب‌ در كشورهای‌ گرمسیر بروز می‌كند، مثل ایتالیا، یونان‌، پرتغال‌، اسپانیا و تركیه‌.

جذام‌در قدیم كه‌ درمان‌ مناسبی‌ برای‌ جذام‌ وجود نداشت‌، مردم‌ از این‌ بیماری‌ وحشت‌ بسیاری‌ داشتند، اما امروزه‌ دیگر جذام‌ یك‌ بیماری‌ وحشت‌آور نیست‌ و با داروهای‌ مناسب‌، كاملا درمان‌ می‌شود.
با تشخیص و شروع‌ درمان‌ به موقع‌ جذام‌ و مصرف‌ كامل‌ و منظم‌ دارو، از ایجاد یا پیشرفت‌ معلولیت‌هایی‌ مانند زخم‌، قطع‌ انگشتان‌ یا عوارض‌ چشمی‌ می توان جلوگیری‌ کرد.

همانطور كه‌ گفته‌ شد جذام‌ به‌ وسیله‌ یک باکتری میله‌ای‌ شكل‌ ایجاد می‌شود. تحقیقات‌ دانشكده‌ بهداشت‌ دانشگاه‌ تهران‌ نشان‌ داده‌ كه‌ خاك‌ سرخ‌ بستر خوبی‌ برای‌ پرورش‌ این‌ باکتری‌ است‌. باکتری به نام‌ «باسیل‌ هانس‌» یا «مایكو باكتریوم‌ لپرا»(mycobacterium leprae) كه‌ با درمان‌ دارویی‌ از بین‌ می‌رود.

جذام‌ به‌ صورت‌ مستقیم‌ از انسانی‌ به‌ انسان‌ دیگر سرایت‌ می‌كند. سرایت‌ جذام‌ از یك‌ شخص درمان‌ نشده‌ به‌ شخص دیگر از طریق‌ دستگاه‌ تنفسی‌ یا پوست‌ صورت‌ می‌گیرد.
جذام‌ زن‌ و مرد ندارد و هر دو جنس‌ را در تمام‌ سنین‌ در بر می‌گیرد.

جذامیان‌ اغلب‌ احساس‌ طردشدگی‌ و خطرناك‌ بودن‌ می‌كنند و احتیاج‌ مبرم‌ به‌ كمك‌های‌ معنوی‌ مردم‌ دارند تا كمك‌های‌ مالی‌، زیرا‌ رنج‌ اجتماعی و روحی‌ ناشی‌ از این‌ بیماری‌ به‌ مراتب‌ بیشتر از سایر بیماری‌های‌ لاعلاج‌ است‌.
روزنامه اعتماد

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.