عفونت قارچی ریش چیست – عفونت قارچی ریش (tinea barbae) در ناحیه ریش دار صورت و گردن ایجاد می شود و به آن «خارش آرایشگران» هم گفته می شود و از علل ایجاد فولیکولیت است.

بیماری در کشاورزان ( به دلیل شیوع بیشتر انتقال قارچ از حیوان به انسان نسبت به انتقال از انسان به انسان) شایع تر است. ضایعات این نوع عفونت ممکن است سطحی و خفیف، عمیق و ملتهب و یا حلقوی و منتشر باشند. نوع سطحی موجب قرمزی منتشر و ایجاد پابول ها و پوستول های چرکی اطراف فولیکول می شوند و ممکن است موهای ناحیه شکننده و کدر شوند. نوع ملتهب معمولاً با گرفتاری یک طرفه چانه، گردن یا اطراف فک بالا ( و بدون گرفتار لب) همراه است و ضایعاتی همراه با دلمه و چرک شبیه به آبسه ایجاد می شوند و موهای ناحیه شکننده می شوند و می ریزند. در نوع حلقوی، تاول های چرکی در دور ضایعه و پوسته ریزی در وسط دیده می شود.

عفونت قارچی ریش

درمان به وسیله داروهای ضد قارچ خوراکی مثل گریزئوفولوین، کتوکونازل، ایتراکونازول، فلوکونازول و تربینافین و به مدت 2 تا 3 هفته انجام می شود و در بعضی بیماران تزریق استرویید ( کورتون) در داخل ضایعه یا دوره کوتاهی از استرویید خوراکی ضرورت می یابد.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.