روش های کنترل رشد
کنترل رشد به روش های زیر انجام می شود:

استفاده از منحنی های رشد در کودکی که بطور مرتب کنترل می شود.
این روش مطمئن تر است چون منحنی های رشد دقیق تر و مطمئن تر است.

استفاده از فرمول های در دسترس برای رشد وزنی و قدی.
اطلاع از سیر افزایش رشد قدی و وزنی در سنین مختلف و محاسبه آنها.کنترل رشد در کودکان
ارزیابی رشد مطلوب کودکان

برای ارزیابی رشد مطلوب در کودک و نوجوان لازم است که:

درسال اول زندگی هر ماهه قد و وزن و دور سراندازه گیری شود.
درسال دوم هرسه ماه یک بار
پس ازسال دوم هر شش ماه یک بار تا آخر
یکی از اشتباهات رایج والدین غفلت از اندازه گیری دقیق قد و وزن کودک بعد از دو سالگی است و اغلب در سنین بلوغ یا بعد ان به فکر کوتاه قدی می افتند که دیر هست.

منبع: کتاب راهنمای دیابت نوع ۱ در کودکان و نوجوانان از خانم زهرا سعید رضایی کارشناس تغذیه و خانم دکتر قائمی

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.