یکی از درمانهای مدرن ناباروری اهداء جنین است .

اهدا کنندگان جنین چه کسانی هستند ؟

1- زوجهای ناباروری که با روش IVF درمان شده اند وتعدادی جنین  اضافه دارند وچون حامله شده اند ونیاز به جنین های اضافه شان ندارند به مرکز ناباروری اعلام می کنند که جنین هایشان را به زوج نازای دیگری می توانند انتقال دهند .

2- زوج جوانی که فاقد بیماری ژنتیک ومقاربتی هستند  اسپرم + تخمکشان را در اختیار مرکز نازائی قرار میدهند تا پس از لقاح یافتن اسپرم وتخمک در محیط آزمایشگاه جنین حاصل از لقاح را به رحم زن  گیرنده ی جنین انتقال  دهند و پولی دریافت کنند .

روند گرفتن جنین اهدائی به این صورت است که بعد از اینکه مشخص شد زوج گیرنده امکان درمانشان با روشهای ساده تر (درمان داروئی – IUI – تلقیح اسپرم اهدائی – گرفتن تخمک اهدائی ) وجود ندارد به واحد مشاوره معرفی می شوند تا با توضیحات کاملی که به آنها داده می شود اطلاعات کافی راجع به مسائل حقوقی – شرعی – پزشکی و اجتماعی بدست آورند .

 سپس طی نامه ای به دادگاه محل زندگی خودشان معرفی می شوند تا دادگاه صلاحیت گرفتن جنین اهدائی آنها را تائید کند (نداشتن اعتیاد وبیماری روانی که پزشکان سازمان پزشکی قانونی آنرا برای دادگاه مشخص می کنند-  داشتن تمکن مالی مورد نیاز ودارا بودن صلاحیت اخلاقی ) . بعد زوج  ” رای صلاحیت گرفتن جنین اهدائی ” را که دادگاه صادر کرده به مرکز ناباروری می آورند  و در سیکل درمانی قرار می گیرند .

  اهدا جنین چیست   کاربرد واقعی این درمان درمواردی است که زن وشوهر گیرنده ی جنین هر دو مشکل غیر قابل درمان داشته باشند . اگر یکی از زوجین سالم ودیگری معیوب باشد عقل ومنطق حکم می کند که با اهدا تخمک یااسپرم مشکلشان حل شود .

از نظر پزشکی هم عقل ومنطق حکم میکند که فقط آن عضوی را که ناکارآمد شده (اسپرم یا تخمک) جایگزین کنیم .نه اینکه کارهای اضافه (استفاده از تخمک + اسپرم ) انجام دهیم و موجب تحمیل مخارج اضافی به بیمار هم بشویم . اهدا جنین به زوجهای فاقد اسپرم تشابه با این دارد که کسی کبد ش از کار افتاده ونیاز به پیوند کبد دارد وپزشک بگوید پیوند  کلیه +کبد  باید شوی  .

پس چرا بازار جنین اهدائی اینقدر داغ است؟
مواردی که زن وشوهر هر دو مشکل غیر قابل درمان داشته باشند  بسیار معدود است ! علت شلوغی بازار اهداء جنین این است که به غلط آنرا به زوجهائی  که شوهر فاقد اسپرم است پیشنهاد می کنند . در حالیکه بهترین درمان برای این زوجها استفاده از اسپرم اهدائی است که هم هزینه ی کمتری دارد وهم پنجاه درصد خصوصیات وراثتی نوزاد شان به مادر که صاحب تخمک است برود و قطعا در این صورت تعلق خاطر بیشتری هم نسبت به بچه درخانواده ایجاد می شود .ضمنا برای گرفتن اسپرم اهدائی  یا  تخمک اهدائی نیاز به  گرفتن مجوز از دادگاه نمی باشد .

ازنظر شرعی نیز عده ای از مراجع محترم تقلید استفاده از اسپرم اهدائی را جایز دانسته اند . آیت الله خامنه ای – آِیت الله مظاهری ( امام جمعه اصفهان ) -آیت الله روحانی وآیت الله موسوی اردبیلی ازآن جمله اند .عده ی دیگر ی از مراجع محترم تقلید استفاده از اسپرم اهدائی را با این شرط که لقاح در خارج از بدن ( درمحیط آزمایشگاه ) صورت گیرد جایز دانسته اند ( آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سیستانی وآیت الله صانعی) .

 مراجع محترم فوق الذکر گرفتن تخمک اهدائی رانیز جایز  می دانند . بنا براین زوجهائی که یک نفرشان سالم ویک نفر فاقد گامت ( اسپرم یا تخمک )میباشد بایستی فقط اسپرم یا تخمک اهدائی بگیرند واشتباه است که جنین اهدائی بگیرند .

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.