عکس العمل مناسب در برابر انتقادات –

ابتدا تلاش کنید آرام باشید و بعد گوش کنید. صحبت طرف مقابل را قطع نکنید, فقط گوش کنید. در طی گوش کردن از قضاوت و ارزیابی هم خودداری کنید و فورا پاسخ ندهید. حتی مشغول فکر کردن به اینکه چه جوابی باید بدهید نباشید تا سخنان طرف مقابل را خوب بفهمید.

عکس العمل مناسب در برابر انتقاداتیکی از روشهایی که به خوب گوش دادن کمک می کند، تکنیک خلع سلاح است. یعنی حتی اگر معتقدید سخنان طرف مقابل شما به کلی اشتباه و غیر منطقی است ، باز هم سعی کنید نکته مثبتی در حرفهایش پیدا کنید و با قسمتی از حرفهای او موافقت کنید، اینطوری طرف مقابل را خلع سلاح می کنید. یعنی فرد آرام می شود و دیگر حملات انتقاد را ادامه نمی دهد و کلی از موضع خصمانه خودش فاصله می گیرد.و بعد هم با جمع بندی صحبت های طرف مقابل نشان بدهید که آن را خوب متوجه شدید و اگر هم اینطور نبوده ، او دوباره اصلاح می کند.

حالا زمان اصلاح سوء تفاهمات است :
از تکنیک همدلی استفاده کنید. خودتان را جای طرف مقابل بگذارید و مساله را از دریچه چشم او نگاه کنید. اگر دیدید اشتباه از شماست ، عذرخواهی کنید و راجع به اینکه چه کار می توانید بکنید تا وضعیت درست شود بحث کنید. اگر سوءتفاهم از جانب طرف مقابل بوده و یا کلا موضوع اشتباه و غیرمنطقی بوده راجع به آن هم صحبت کنید و نظر خودتان را بگویید.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.