دردهای شکمی بعلت انگل

انگل و درد شکم -ژیاردیا، کرمک، آسکاریس و آمیب برای والدینی که فرزندانشان در سنین کودکی با دردهای شکمی، بی‌اشتهایی، اختلال رشد، حالت تهوع و استفراغ مواجه بوده‌اند، نام‌های آشنایی است. منظور از انگل، موجود زنده‌ای است که داخل یا روی بدن موجود زنده دیگری زندگی می‌کند و اگر این موجودات از نوع روده‌ای باشند، […]

پیشگیری از ابتلا به انگل

پیشگیری از ابتلا به انگل -منظور از انگل، موجود زنده ای است که داخل یا روی بدن موجود زنده دیگری زندگی می کند و اگر این موجودات از نوع روده ای باشند، در لوله گوارش انسان یا سایر حیوانات زندگی و تکثیر پیدا می کنند. عامل مهم در بیماری زایی این نوع انگل ها آن […]