مقاله کامل درباره آناتومی مغز

مقاله کامل درباره آناتومی مغز – آناتومی کامل مغز (Anatomy of Brain)   مغز انسان حدود 1500 گرم وزن داشته که کلاً داخل جمجمه قرار دارد . مغز از قسمتهای زیر درست شده است : 1- نیم کره های مغز 2- تالاموس و گره های عصبی قاعده ای 3- مغز میانی 4- پل دماغی 5- […]