درباره فشار تکراری به مفاصل و راه درمان

درباره فشار تکراری به مفاصل و راه درمان _ فشاری که به مفاصل در اثر کارهای یکنواخت و طولانی مدت ایجاد می گردد بسیار مضر است و منجر به آسیب به تاندون ها می شود. معمولا افرادی که یک کار خاص را برای مدت ها به طور تکراری انجام می دهند، بیشتر به آسیب فشار […]