اسپونديليت آنكيلوزانت چیست

اين بيماري در درجه اول مردان جوان را مبتلا مي كند. اسپونديليت آنكيلوزانت سبب التهاب حاد و گسترده مفاصل ستون مهره ها شده، ممكن است مفاصل لگن، زانو و مفصل استخوان لگن و استخوان خاجي (ساكروايلياك) را در برگيرد. از علايم مشخصه آن صاف شدن اشكار سطح ستون مهره هاي ناحيه كمري، از بين رفتن […]