علل و پیشگیری از اندوکاردیت باکتریایی

علل و پیشگیری از اندوکاردیت باکتریایی –  اندوکاردیت باکتریایی عبارتست از عفونت هر یک از موارد زیر: لایه داخلی قلب (اندوکاردیوم). دریچه های قلبی.اندوکاردیت باکتریایی بیماری خطرناک و گاه کشنده ای می باشد. دو عامل سبب بروز آن می شوند : باکتریها و قلبی که بدلیل انواع بیماری مستعد اندوکاریت شده است . مردان ، […]

عفونت قلب چیست

عفونت قلب چیست – اندوکاردیت باکتریایی چیست؟ اندوکاردیت باکتریایی، عفونت دریچه ها و لایه داخلی دیواره قلب (اندوکاردیوم) است. این بیماری زمانی روی می دهد که باکتری از پوست، دهان یا روده، وارد خون شده و دریچه ها و لایه درونی دیواره قلب را عفونی کند. چه کسانی مبتلا به اندوکاردیت عفونی می شوند؟ اگر […]