نکاتی برای تازه عروسها

ازدواج سنت پیامبر است وچه بهتر که این سنت زیبا با آگاهی هر چه تمامتر انجام شود با توجه به بررسی های صورت گرفته لازم است خانم ها ضمن بدست آوردن اطلاعات جامع در خصوص دنیای جنسی مردان ، روشهای تحریک کردن و ارضا نمودن همسر خود را نیز بیاموزند در همین راستا مطالعه مطالب […]