انواع ترشحات زنانگی

انواع ترشحات زنانگی – اغلب زنان مبتلا به ترشحات مختلفي هستند كه برخي از آنها طبيعي و برخي غير طبيعي مي باشند . ترشحات طبيعي : در هنگام بلوغ دختران داراي ترشحاتي از مهبل مي باشند كه طبيعي مي باشد و همچنين در نتيجه تمايلات و تحريكات جنسي از غدد داخل مهبل و دهانه رحم […]