پیودرما گانگرنوزوم چیست

پیودرما گانگرنوزوم چیست -پیو درما گانگر نوزوم Pyoderma Gangernosum پیودرما گانگرنوزوم چیست پیودرما گانگرنوزوم یک درماتوز نوتروفیلیک غیر عفونی و التهابی اولسراتیو پوستی می باشدکه معمولا با پوسچول شروع می شود و به سرعت پیشرفت کرده و به زخم دردناک با حاشیه بنفش رنگ تبدیل می شود.با ظهور نشانه های بالینی و رد سایر بیماری […]