سکته قلبی چیست و چگونه رخ می دهد

حمله قلبی (Hearth Attack) زمانی رخ می دهد که یک لخته خونی جریان خون عروق کرونر (رگهایی که ماهیچه های قلب را تغذیه می دهند) را قطع می کند. جریان خون قطع شده که حین حمله قلبی رخ می دهد، قادر به آسیب رساندن و یا نابود کردن بخشی از قلب می باشد.. در این […]

اطلاعاتی درباره سکته قلبی

اطلاعاتی درباره سکته قلبی – سکته قلبی سکته قلبی یا انفارکتوس به معنای آسیب دائمی به عضله قلب است ، مرگ بافت به دلیل کمبود عرضه خون و در نتیجه اکسیژن لازم به قلب بوده و”سکته” هم به این معنی است. حال در طول در طول یک حمله قلبی چه اتفاقی می افتد؟ عضله قلب […]