بیماری کیست هیداتیک چیست

بیماری کیست هیداتیک چیست -یکی از خطرناکترین بیماریهای قابل انتقال از حیوانات به انسان است واژه هیداتیس به معنی یک قطره آب است بیماری توسط نوزاد یک انگل روده ای سگ که وارد بدن انسان و دام می شود بروز می کند. کرم بالغ در روده سگ و نوزاد در بدن انسان و حیوانات اهلی […]

تنگی نفس ناشی از بیماری قلبی چیست

تنگی نفس ناشی از بیماری قلبی چیست – یکی ازعلایم بسیار شایع بیماریهای قلبی و غیر قلبی می باشد بطور معمول یک فرد درشرایط طبیعی و عادی متوجه نفس کشیدن خود نمی شود . احساس نامطبوع از تنفس یا احساس ناراحتی هنگام تنفس را تنگی نفس می گویند .معمولا می تواند ناشی از بیماری قلبی […]

تنگی نفس یا دیس پنه

تنگی نفس یا دیس پنه  -حس تنگی نفس یک تجربه ناخوشایند و نگران کننده است، مخصوصا زمانی که تا به حال آنرا تجربه نکرده اید. تنگی نفس ممکن است در اثر اختلالات قلبی یا ریوی و یا کم خونی ایجاد شود. خوشبختانه اکثر عوامل تنگی نفس به سرعت پس از شناسایی عامل ایجاد کننده درمان […]