اطلاعاتی درباره دندان عقل

اطلاعاتی درباره دندان عقل -اگر دندان عقل که در هجده تا بیست و پنج سالگی می روید، به علت های ژنتیک یا اکتسابی طی این زمان رشد نکند یا به صورت نیمه نهفته رشد پیدا کند، باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد. دکتر عباس کمالی، جراح لثه می گوید: بسیاری از دندان های عقل نهفته […]