آمادگی برای جراحی قلب

آمادگی برای جراحی قلب – پزشکان روزانه تعداد زیادی جراحی برروی قلب انجام می دهند اما داشتن اندکی نگرانی و اضطراب در فردی که قرار است بر روی وی جراحی انجام شود، طبیعی است . آگاهی از آنچه قرار است برای شما رخ دهد، نگرانی شما را کاهش می دهد . قبل از عمل جراحی […]

مراقبتهای لازم بعد از جراحی باز قلب

مراقبتهای لازم بعد از جراحی باز قلب -دردهای پس ازجراحی : معمولا پس از جراحی باز قلب با توجه به برش قفسه سینه شامل پوست و عضله ها و استخوان هاو سایر اجزائ آناتو میک دیواره سینه بمدت چند هفته تا چند ماه دراین ناحیه گاهی درد های شدیدی بخصوص با تغییر وضعیت یا فشار […]