رفتار مناسب در برابر جیغ کشیدن کودک

رفتار مناسب در برابر جیغ کشیدن کودک – اگر فرزند شما چند وقتي است که صدايش بلند شده و يا براي رسيدن به خواسته‌هايش جيغ مي‌زند، فکر نکنيد که مي‌خواهد با جيغ‌هايش شما را آزار دهد. بلکه فريادهايش به اين علت است که روح کوچکش سرشار از لذت زندگي است و مي‌خواهد قدرت صدايش را […]