علل درد سینه چیست

علل درد سینه چیست – درد سینه علت شایعی برای مراجعه بیماران به اورژانس بوده و با توجه به افزایش شیوع بیماری های قلبی عروقی و نیز کاهش سن ابتلا به آن ، به یک دغدغه  و نگرانی در بیماران تبدیل شده است. درد سینه قلبی همچنین هر چند کمتر از تنها یک سوم از […]