شیوه های درمان سرطان راست روده

شیوه های درمان سرطان راست روده – در مراکز درمانی، گزینه های درمانی گوناگونی ارائه می شود از جمله جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی و نیز معالجات پشتیبانی. تیم مراقبت پزشکی با بیمار کار می کند تا نیازهای او را ارزیابی کند که براساس این ارزیابی، مناسب ترین درمان برای بیمار تعیین خواهد شد. […]

سرطانهای شایع ناحیه صورت و گردن

سرطانهای شایع ناحیه صورت و گردن – سرطان چیست؟ به طور ساده باید گفت در حالت عادی سلولهای بدن با نظم خاصی تکثیر شده، وظایف خود را انجام داده و با سلولهای دیگر همکاری می کنند و در زمان مشخص شده ای از بین رفته و جای خود را به سلول جدید می دهد. اگر […]