مسمومیت غذایی چیست

مسمومیت غذایی چیست -مسمومیت غذایی زمانی روی می دهد که شما خوراکی یا نوشیدنی آلوده به باکتری، ویروس یا مواد مضر را بخورید. بعضی وقت ها باکتری در غذا تولید سم می کند و این سم باعث ایجاد بیماری می شود. علایم مسمومیت غذایی چیست؟ علایم مسمومیت غذایی می تواند چند ساعت تا چند روز […]