رنال کولیک چیست

هنگام ویزیت بیمار در مطب، درمانگاه و یا اورژانس بارها با بیمارانی مواجه می شویم که با شکایت درد کلیه یا کلیه ها مراجعه می نمایند و در برخی موارد نیز تشخیص را دقیق تر بیان نموده و می گویند که سنگ کلیه داریم! اما در ویزیت این بیماران چه نکاتی را باید مد نظر […]