سرطانهای شایع ناحیه صورت و گردن

سرطانهای شایع ناحیه صورت و گردن – سرطان چیست؟ به طور ساده باید گفت در حالت عادی سلولهای بدن با نظم خاصی تکثیر شده، وظایف خود را انجام داده و با سلولهای دیگر همکاری می کنند و در زمان مشخص شده ای از بین رفته و جای خود را به سلول جدید می دهد. اگر […]