فلج مغزی یا شروع زندگی دوباره ؟

فلج مغزی یا شروع زندگی دوباره ؟ -فلج مغزی چیست؟ فلج مغزی عارضه ای ست که در زمان تولد برای کودکان تازه متولد شده اتفاق می افتد و دلیل آن کمبود سطح اکسیژن به کودک هنگام تولد رخ می دهد که باعث کاهش سطح اکسیژن در مغز و بروز عارضه های فیزیکی در کودک میگردد علل فلج مغزی شود. عوامل […]