تاثیر سیگار روی دندانها

تاثیر سیگار روی دندانها  – مصرف دخانیات چگونه بر روی بافتهای دهان و دندان اثر می گذارد ؟ غالب مردم از مضرات سیگار برای سلامتی بدن آگاهند و می دانند که مصرف دخانیات باعث بیماریهای متعددی بر روی انساج بدن می شود و حتی ممکن است منجر به مرگ شخص نیز گردد. ولیکن اثرات مخرب […]