اختلال سلوک چیست

اختلال سلوک چیست – برخی اعمال در کودکی و نوجوانی که سنین آموزش و رشد هستند طبیعی تر از زمانیکه افراد بزرگسال هستند محسوب می شود, مانند مخالفت کردن, گهگاه دروغ گفتن ,زیر بار مسئولیت نرفتن, حتی دعوا و کتک کاری اما زمانیکه این اعمال از حد شیطنت های مخصوص سن فراتر برود تبدیل به […]