در مواقع اضطراب ذهن چه تغییراتی می کند؟

در مواقع اضطراب ذهن چه تغییراتی می کند؟ _ اضطراب و دلشوره می توانند تاثیرات زیادی روی ذهن افراد داشته باشند. از تعریق زیاد گرفته تا مختل شدن تفکر درست و بیقرارری از عوارض اضطراب هستند. آیا تا بحال اضطراب و دلشوره داشته اید؟ آیا در خانواده فردی مضطرب دارید؟ آیا تا بحال تلاش کرده […]