اطلاعاتی درباره سکته قلبی

اطلاعاتی درباره سکته قلبی – سکته قلبی سکته قلبی یا انفارکتوس به معنای آسیب دائمی به عضله قلب است ، مرگ بافت به دلیل کمبود عرضه خون و در نتیجه اکسیژن لازم به قلب بوده و”سکته” هم به این معنی است. حال در طول در طول یک حمله قلبی چه اتفاقی می افتد؟ عضله قلب […]