علائم کم کاری و پرکاری تیروئید

علائم کم کاری و پرکاری تیروئید -تیروئید، غده ای پروانه ای شکل در جلوی گردن می باشد. این غده مسئول تولید هورمون هایی است که آن هورمون ها کنترل کننده متابولیسم بدن می باشند. چه وقت تیروئید خوب کار نمی کند آیا شما خسته هستید؟ افزایش وزن، لرز و یا کاهش مو دارید؟ غالب اوقات […]