چگونه هموگلوبین در خون را افزایش دهیم

چگونه هموگلوبین در خون را افزایش دهیم – هموگلوبین  پروتئین غنی از آهن در گلبول های قرمز خون است. این پروتئین کارش حمل اکسیژن به کل بدن است.کاراصلی آن این است که  اکسیژن  را از ریه ها به بافت های بدن می رساند، به طوری که سلول های زنده به درستی می تواند کار خود […]