اطلاعاتی درباره فلج اطفال

اطلاعاتی درباره فلج اطفال – عامل بيماري فلج اطفال: ويروس هاي پوليوميليت         poliomje listis واگيري : از طريق سرفه وتماس با مدفوع شخص آلوده سرايت مي كند. دوره كمون فلج اطفال: 5- 35 روز ( به طور متوسط 2 هفته ) علائم بيماري فلج اطفال: تب .سردرد . سفتي گردن .ظاهر شدن علائم فلج دردستهاوپاها […]