فلج بل در دوران بارداری

فلج بل در دوران بارداری –  چه کسانی بیشتر در معرض خطر این بیماری قرار دارند؟ فلج بل معمولا در خانم ها شایعتر از آقایان است و متاسفانه خطر و شیوع آن در خانم های باردار 3.3 برابر خانم های غیر باردار است. حاملگی پس هدف اول این بیماری دو گروه زیر هستند: 1- خانم […]