پیشگیری از مسمومیت ناشی از دارو

پیشگیری از مسمومیت ناشی از دارو – * با مصرف خودسرانه داروها بدون تجويز پزشك، سلامت كودك خود را به خطر نيندازيد. * مقادير بالاي برخي از داروهاي به ظاهر كم خطر، مي توانند براي كودك كشنده باشد. * شايعترين علت بروز مسموميت در جهان، مصرف داروها بيش از مقادير درماني مي باشد. * دهان، […]