کارهایی که برای مفاصل بدن بسیار مضر هستند

کارهایی که برای مفاصل بدن بسیار مضر هستند _ در درجه اول اگر کارهایی کنید که باعث افزایش وزن شما شوند در معرض خطر هستید و مفاصل شما شروع به درد گرفتن می کنند. به نظر می رسد تعویض مفصل تنها مشکل افراد مسن باشد، اما در دو سال اخیر تعداد مراجعین جوان برای تعویض […]

تاثیر نوشیدن شیر بر روی مفاصل

نوشیدن شیر ورم مفاصل زنان را کاهش می دهد » تحقیقات جدید نشان می دهد که نوشیدن شیر مانند سلاحی در برابر التهابات مفاصل زنان است ولی برای دیگر لبنیات مانند ماست و پنیر نمی توان چنین انتظاری داشت. براسس یافته های محققان US National Lung and Blood Institue استفاده از شیرهای کم چرب یا […]