اطلاعاتی درباره کم کاری غدد جنسی در مردان

اطلاعاتی درباره کم کاری غدد جنسی در مردان – کم کاری غدد جنسی یا «هیپوگونادیسم» در مردان عبارت از نارسائی بیضه ها در تولید آندروژن یا اسپرم و یا هر دو است. درباره این اختلال مردانه در ادامه مطلب آگاهیهای بیشتری به دست آورید.  اصطلاح آندروژن شامل هورمون های مردانه می شود که سردسته آن […]