رابطه نشستن زیاد و ابتلا به بیماری های قلبی

رابطه نشستن زیاد و ابتلا به بیماری های قلبی – نشستن زیاد و طولانی مدت می تواند بسیار مضر و خطرناک باشد و برای شما بسیار گران تمام شود. معمولا اشخاصی که پشت میز کار می کنند با خطر روبرو هستند. نشستن به مدت طولانی می تواند قلب شما را هدف قرار دهد و موجب […]