نکاتی برای سال اول ازدواج

وقتي درباره تلخي‌ها و شيريني‌هاي ازدواج با افراد متاهل صحبت مي‌کنيد، همگي معتقدند اولين سال زندگي مشترک، سخت‌تر از بقيه آن است. حتي بعضي متاهل‌ها وقتي به يک مجرد مي‌رسند فورا شروع به نصيحت مي‌کنند: «تا ازدواج نکردي فکر مي‌کني چه خبره» يا «مرغ همسايه غازه». ولي اين حرف‌ها واقعا چقدر روي شما تاثير دارد؟ […]