ضررهای نگه داشتن ادرار زنان و مردان

ضررهای نگه داشتن ادرار زنان و مردان _ نگه داشتن ادرار یکی از اشتباه ترین کارهایی است که افراد در قبال سلامتی خود انجام می دهند. احساس دفع ادرار به منزله یک هشدار مهم برای بدن است که باید به آن توجه نمود. مصرف غذاها و مایعات به پر شدن مثانه منجرمی‌شود. مثانه فقط حجم […]