اطلاعاتی درباره فلج اطفال –

عامل بيماري فلج اطفال: ويروس هاي پوليوميليت         poliomje listis

واگيري : از طريق سرفه وتماس با مدفوع شخص آلوده سرايت مي كند.

درباره فلج اطفال

دوره كمون فلج اطفال: 5- 35 روز ( به طور متوسط 2 هفته )

علائم بيماري فلج اطفال: تب .سردرد . سفتي گردن .ظاهر شدن علائم فلج دردستهاوپاها . دفعتا با علائمكاما شبيه به يك سرماخوردگي شروع مي شود وبعد در بعضي موارد ضايعات فلجي به جا مي گذارد.

درمان فلج اطفال:تاكنون درماني براي آن پيدا نشده است .تنها فيزيوتراپي ودادن وضعيت مناب به اندام مبتلا در ابتداي بروز فلج كمك كننده است .جراحي ترميمي در مراحلي كه توام با ضايعات غير قابل برگشت باشد چاره درمان است .

عوارض فلج اطفال: كوتاهي اندام . فلج .ضعف شدد عضلاني . گنلش

واكسناسيون : واكسن فلج به صورت قطره خوراكي در سه نوبت 5 /1 ماهگي وچهارونيم ماهگي همراه با واكسن ثلاث ( ديفتري .كزاز .سياه سرفه ) به كود داده مي شود در سن قبل از مدرسه نيز يك نوبت ياد آوري واردهمچنين در سن 15 ماهگي ترار شود ( وياد آور بايد تلقيح شود )

ايمني : در اثر واكيناسيون ايمني مي دهد ولي ايمني قطعي نمي دهد

گفتگو کنید

1 نظر

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.